Grundvandsrådet

Kommunalbestyrelsen har oprettet et grundvandsråd

Rådet består af repræsentanter for vandforsyningerne:
- kommunen
- andre berørte myndigheder
- jordbruget
- industrien
- og eventuelt andre relevante parter i kommunen.

Grundvandsrådet bistår kommunalbestyrelsen ved udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Grundvandsrådet har en rådgivende rolle i forhold til den kommunale indsatsplan.

Grundvandsrådet i Gribskov Kommune består af :

  • Teknisk Udvalg: Brian Lyck Jørgensen (formand) og Knud Antonsen
  • Vandværkerne i kommunen: Bernt Frydenberg og Jørgen Petersen
  • Landboforeningen: Carl F. Brun
  • Dansk Industri: John Jørgensen
  • Danmarks Naturfredningsforening: Jens Andersen