Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Gribskov kommunen skal udfra kortlægning af vores grundvand lave en Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

I en indsatsplan sker en koordinering af de forskellige indsatser, der skal til for at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet for hvert enkelt vandværk. Området ved Asserbo, Tisvilde og Vejby Vandværker er tidligere kortlagt, og der er udarbejdet en Indsatsplan herfor. I oktober 2015 er der udarbejdet et forslag til en samlet indsatsplan for alle vandværkerne i Gribskov Kommune. Forslag til indsatsplan er godkendt af Byrådet d. 20. juni 2016 efter godkendelse af Grundvandsrådet og Teknisk Udvalg samt efter 12 ugers offentlig høring.

Læs høringsmaterialet til Indsatsplan

Læs Indsatsplanen