Drikkevandets kvalitet

Kommunen fastlægger omfanget af den kontrol, som vandværkerne skal føre med drikkevandets kvalitet.

Det er også kommunens ansvar at se, om vandværkerne lever op til kravene om rent drikkevand.

Alle analyser fra vandværkerne kan ses på den offentlige database på Danmarks geologiske undersøgelser – Jupiter

Se drikkevandsanalyser

Læs mere om drikkevandskvalitet i private brønde og boringer (link til egen underside)

Har du problemer eller spørgsmål om din vandkvalitet fra et vandværk, skal du altid først rette henvendelse til vandværket.