Botilbud

Her kan du læse om de forskellige botilbud med mulighed for støtte.

Botilbud til borgere med psykisk sygdom:

Fabianhus  >

Ahornstien  >

Søfryd  > 

Botilbud til borgere med udviklingshæmning og/eller autisme:

Ahornparken  >

Haragergård  >

Hestehaven  >

Kirkeleddet 10-20  >

Kobbel-husene  >

Vega  >

Botilbud til voksne med fysisk handicap og/eller erhvervet hjerneskade:

Kirkeleddet 8  >

Skipperstrædet  >

Private botilbud:

Udover ovenstående findes der en række private botilbud. Du kan finde mere information om de private tilbud på www.tilbudsportalen.dk  >

Se kvalitetsstandarden for borgere i botilbud her

Lovgivning: Lov om Social Service (Serviceloven) kapitel 20

Tilsyn på socialområdet