Erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyret er et administrationsgebyr, der dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet. Betaling af gebyret giver ikke virksomheder adgang til at benytte genbrugsstationer. Adgang til genbrugsstation skal derfor betales særskilt.

Opkrævningen udsendes af Vestforbrænding til virksomheder i Gribskov Kommune. Gebyret kan ændre sig fra år til år. Du kan se den aktuelle pris i takstbladet for erhverv ved at tælle de fire beløb under "Erhvervsaffaldsgebyr" sammen.

Vestforbrænding svarer på spørgsmål vedr. opkrævning. 
Vestforbrænding kan kontaktes på tlf. 70 22 40 10 og e-mail affald-virksomhed@vestfor.dk.

Fritagelse for affaldsgebyr

Din virksomhed kan som udgangspunkt kun blive fritaget, hvis den ikke producerer affald eller virksomhedens momsomsætning eller lønsumsregistrering var under 300.000 kr. i 2015. Desuden er visse specifikke branchekoder undtaget i Affaldsbekendtgørelsen og bliver ikke opkrævet.

Der kan søges om fritagelse for gebyret via virk.dk. Ansøgningsfristen fremgår af opkrævningen. Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristen, vil medføre afslag pga. manglende overholdelse af fristen.

Ansøg om fritagelse for affaldsgebyr på virk.dk

Bemærk, at der kun er åbent for ansøgninger om fritagelse i perioden fra fakturaen sendes ud og til sidste frist for ansøgning. Den årlige ansøgningsfrist varierer men vil fremgå af fakturaen og kommunens hjemmeside.

Tidsfrister 2017

Faktura udsendes 22. marts 2017

Betalingsfrist er 22. april 2017

(Overskridelse af betalingsfristen medfører rykkergebyr)

Ansøgning om fritagelse skal ske senest 19. maj 2017