Fleksjob

En ansat i fleksjob er en fleksibel medarbejder med nedsat arbejdsevne, der opfylder din virksomheds store eller små behov for arbejdskraft.

Fleksjob er job på særlige vilkår, som kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Hvis du mangler en deltidsmedarbejder, gør de nye fleksjob regler det nemt og attraktivt, at ansætte en medarbejder i fleksjob. De nye regler gør, at du som virksomhed ikke har mere administration end for ansatte på almindelige vilkår. 

Aflønning af medarbejder i fleksjob
Som arbejdsgiver betaler du ved ansættelse løn, pension og feriepenge for den effektive arbejdsindsats den ansatte i fleksjob yder. Kommunen supplerer medarbejderens løn med et flekslønstilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
Hvis der inden ansættelse kan være behov for at afklare reel arbejdseffektivitet, kan en kort praktik oprettes uden omkostninger for firmaet og der kan endvidere være mulighed for opkvalificering af medarbejderen.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.