Bavne Ager Eng

Gribskov Kommune udbyder nu Bavne Ager Eng til private boliger

Området

Gribskov Kommune udbyder nu det sidste areal til opførsel af private boliger ved Bavne Ager, Gilleleje. Arealet udgør 20.330 kvm. hvoraf godt 15.000 kvm. kan bebygges. Den resterende del udgør et grønt areal med en lille sø, som skal indtænkes i projektet og være med til at understøtte bebyggelsens karakter.

Udbudsmateriale

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet, der består af salgsprospektet og tilhørende bilag.

Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen. Udbudsmaterialet er en integreret del af købsaftalen.

Bilag:

Servitutter:

 

Vi skal have dit bud senest den 1. oktober 2018 kl. 12.00

Tilbudsblanketten og beskrivelse af byggeprojektet med tidsplan skal sendes både i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert som mærkes "Fortroligt" og "Udbud af Bavne Ager Eng" til:

Gribskov Kommune
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Att. Jan Blomsterberg

Øvrige vilkår for at afgive bud og krav til tilbuddet fremgår af salgsprospektet.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens ejendomskonsulenter 
Jan Blomsterberg på tlf. 7249 6905 eller Stine Tveden på tlf. 7249 6786.

Vi fremviser også gerne arealerne mod forudgående aftale.