Industrigrunde Gilleleje

3 parceller på industriområdet i Gilleleje, 2 parceller på Nellebakken og en parcel på Fiskerengen. 2 af parcellerne er beliggende i området V, for tung industri og 1 parcel er beliggende i IV som er mellemtung industri.

Minimumspriserne udgør kr. 225,- pr. m2 for de første 2500 m2 og kr. 200,- pr. m2 for yderligere areal.

Kortskitse  > 

Lokalplan  >