Industrigrunde Græsted

Gribskov Kommune udbyder 4 erhvervsgrunde i Mestervangen i Græsted.

Parcellerne er beliggende på følgende adresser:

Naverbuen 7

Naverbuen 8

Svendestykket 12

Området er jf. lokalplanen klasse 1, let industri. Der må ikke opføres boliger i tilknytning til virksomheden på disse parceller.

Erhvervsgrundene udbydes i et prisniveau på 175 kr. pr. m2

Købsaftale  >

Servitutter  > 

Lokalplan  >

Kortbilag Lokalplan  >