Lærervej 3 og 5 i Ramløse

Gribskov Kommune udbyder nu de tidligere lærerboliger - hyggeligt tilbagetrukket bag Ramløse Skole i direkte forlængelse af udbygget villakvarter.

Området:

Ramløse byder på et hyggeligt lokalsamfund med gode indkøbsmuligheder, gadekæret, lystbådehavnen og den gamle Ramløse Mølle. Her er noget for enhver smag lige fra et aktivt foreningsliv til mangfoldige naturoplevelser! 

Ejendommen:

Ejendommen (blok 7) er oprindeligt opført som lærerboliger til Ramløse skole tilbage i 1950. Boligerne har efterfølgende været anvendt til skoleklub og senest til unge med særligt behov for opsyn. Bygningen ligger i den sydlige del af skoleområdet og haven grænser op til boligområdet bag skolen.

Bygningen er arkitektonisk pæn, opført i røde sten med rødt tegltag og er generelt i gode solide materialer som kendetegner den periode, hvor huset blev opført. Ejendommen bærer dog præg af, at have været anvendt til institutionsformål og fremstår meget slidt, ligesom både indretning og materialevalg også peger i den retning.

Bygningen ligge pænt placeret på grunden og vil uden problemer kunne udskilles fra skolens matrikel.

Ejendommen er i dag udlagt til offentlige formål. Det vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan at ændre status til f.eks. bolig.

Udbudsmateriale

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet, der består af salgsprospektet og tilhørende bilag.

Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen. Udbudsmaterialet er en integreret del af købsaftalen.

Hent salgsprospekt med tilbudsblanket her

Bilag:

Udbudsvilkår

Gribskov Kommune udbyder ejendommen del af matr.nr. 2a, Ramløse by, Ramløse beliggende Lærervej 3 og 5, Ramløse, 3200 Helsinge til salg ved offentligt udbud uden mindstepris.

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24 juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunen henholdsvis regionens faste ejendomme. Ejendommen sælges indenfor eksisterende plangrundlag.

Tilbud skal ske skriftligt og være Gribskov Kommune i hænde senest den 7. maj 2018 kl. 12.00

Tilbudsblanketten udfyldes og sendes til:

Gribskov Kommune
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Att. Bianca Lauterbach
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Mrk. Lærervej 3 og 5 - Fortroligt

eller 

på e-mail: bmlau@gribskov.dk

Alle tilbud bliver behandlet fortroligt.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste alle indkomne købstilbud.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens ejendomskonsulenter Jan Blomsterberg på tlf. 7249 6905 eller Bianca Lauterbach på tlf. 7249 6938.

Vi fremviser også gerne ejendommen mod forudgående aftale.