Landbrugsareal i Udsholt ved Blistrup

Gribskov Kommune udbyder til overtagelse 1. april 2018 ca. 1,5 hektar landbrugsareal til forpagtning

Beliggenhed:

Del af matr. nr. 5 r, Udsholt by, Blistrup

Betalingsrettigheder:

Der medfølger ikke betalingsrettigheder på arealet

Forpagtningsperiode:

1. april 2018 - 30. oktober 2023

Anvendelse:

Sædvanlig landbrugsdrift. Der må ikke anvendes pesticider.

Udbudsmateriale:

Tilbudsblanket
Udkast til forpagtningsaftale

Tilbud:

Tilbud på forpagtning skal senest være Gribskov Kommune i hænde d. 15. marts 2018 kl. 12.00

Tilbudsblanketten udfyldes og sendes til:
Gribskov Kommune
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Att. Bianca Lauterbach
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Mrk. 5 r, Udsholt - Fortroligt

eller 

på e-mail: bmlau@gribskov.dk

Alle tilbud bliver behandlet fortroligt.

Spørgsmål til forpagtningen?

Kontakt ejendomskonsulent Bianca Lauterbach på tlf. 7249 6938 eller på bmlau@gribskov.dk