Mårum Skole

Gribskov Kommune udbyder nu den gamle skole i Mårum. 1343 m2 erhvervsareal i naturskønne omgivelser.

Området

Ejendommen er beliggende i landsbyen Mårum ved vejen som forbinder Frederiksværk og Helsingør.
De naturskønne omgivelser indbyder til et aktivt udeliv og sørger for fantastisk udsigt fra ejendommens mange rum ud over skov og åbne marker.

Kort over området

Ejendommen

Ejendommen er opført i den klassiske stil med røde sten og tegltag. Arkitektonisk er skolen et godt eksempel på byggeriet fra 1930'erne med god sammenhæng mellem de forskellige bygninger.

I følge BBR-ejermeddelelsen indeholder ejendommen et erhvervsareal på 1343 m2, som rummer klasselokaler, fordelingsgange, kontorer, gymnastiksal med omklædningsfaciliteter samt en lærerbolig der i dag er indrettet med 7 værelser til midlertidige flygtningeboliger.

Boldbanen er i dag nedlagt og anvendes nu som legeplads, nyttehave og til dyrehold (grise og høns).

Størstedelen af ejendommen er i dag udlejet til Naturbørnehaven, mens flygtningeboligerne er fraflyttet og står tomme. Ejendommen overtages med nuværende lejer.

Indenfor de seneste 10 år er der foretaget en del renovering på ejendommen. Her kan f.eks. nævnes ny kloakering, en del vinduer er udskiftet, en del tag er fornyet, omlægning af terræn, trapper samt brandtrappe.

Ejendommen er i middel/god stand og vil på den korte bane fortsat kræve investeringer for at opretholde et fornuftigt vedligeholdelsesniveau - herunder gymnastiksal/omklædning, foyer og vinduespartier mod Tinghusevej.

Alt i alt en ejendom med mange spændende anvendelsesmuligheder!

Udbudsmateriale

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet, der består af salgsprospektet og tilhørende bilag.

Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen. Udbudsmaterialet er en integreret del af købsaftalen.

Hent salgsprospekt med tilbudsblanket her

Bilag:


Udbudsvilkår
Gribskov Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 4n, Mårum By Mårum beliggende Tinghusevej 15-19, Mårum, 3230 Græsted til salg ved offentligt udbud uden mindstepris. Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24 juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunen henholdsvis regionens faste ejendomme.
Ejendommen sælges indenfor eksisterende plangrundlag.

Tilbud skal ske skriftligt og være Gribskov Kommune i hænde senest den 19. juli 2017 kl. 12.00

Tilbudsblanketten udfyldes og sendes til:

Gribskov Kommune
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Att. Jan Blomsterberg
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Mrk. Mårum Skole - Fortroligt

eller 

på e-mail: jkblo@gribskov.dk

Alle tilbud bliver behandlet fortroligt.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder at forkaste alle indkomne købstilbud.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens ejendomskonsulenter
Jan Blomsterberg på tlf. 7249 6905 eller Bianca Lauterbach på tlf. 7249 6938.

Vi fremviser også gerne ejendommen mod forudgående aftale.