Møllebakken - Etape II

Private boliger i hjertet af Helsinge

Området

Gribskov Kommune udbyder del af det spændende byudviklingsområde Møllebakken i Helsinge til salg.

Midt i Helsinge mellem gadekæret i nord og Rådhuset i syd ligger Møllebakken.
Området er højt beliggende i byen og som navnet antyder, har der ligget en Mølle på toppen.

Der er vedtaget ny lokalplan for området - Lokalplan 512.18 for boligområdet ved Møllebakken i Helsinge. Lokalplanen er vedhæftet i bilag.

Ejendommen

Der udbydes ialt 7 byggefelter til salg til opførsel af privat boligbyggeri.

Arealet giver fx. mulighed for opførsel af 2.400 m2 rækkehuse i 2 plan, 600 m2 i 3 plan samt 1000 m2 opgangshuse. 

Boligkontoret Danmark har ved tidligere udbud erhvervet de øvrige byggefelter i området med henblik på opførsel af almene boliger.
På disse arealer opføres omkring 1.000 m2 rækkehuse i 2 plan, 3.000 m2 rækkehuse i 3 plan samt 6.000 m2 opgangshuse.

En del af vejarealet indgår også i udbudet. Drift og vedligeholdelse af disse arealer vil blive varetaget af en fælles grundejerforening for hele området i henhold til lokalplanen.

Udbudsmateriale

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet, der består af salgsprospektet og tilhørende bilag.

Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen. Udbudsmaterialet er en integreret del af købsaftalen.

Hent salgsprospekt med tilbudsblanket her

Bilag:

Udbudsvilkår

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Byrådet i Gribskov Kommune.

Købstilbud skal være Gribskov Kommune i hænde senest:

Den 1. oktober 2018 kl. 12.00

Tilbudsblanketten og beskrivelse af byggeprojektet med tidsplan skal sendes både i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert som mærkes "Fortroligt" og "Udbud af Møllebakken" til:

Gribskov Kommune
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Att. Jan Blomsterberg

Øvrige vilkår for at afgive bud og krav til tilbuddet fremgår af salgsprospektet.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens ejendomskonsulenter 
Jan Blomsterberg på tlf. 7249 6905 eller Stine Tveden på tlf. 7249 6786.

Vi fremviser også gerne arealerne mod forudgående aftale.