Møllestien 8 - matr.nr. 7ck, Helsinge

Tingbogsattest

Servitutter:

22.05.1957 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
04.05.1966 Dok om kloakanlæg
19.03.1985 Dok om fjernvarme/anlæg mv.
27.08.2001 Lokalplan 58.96