Stilladser, containere og skurvogne

Søg om tilladelse til at anbringe stilladser, containere og byggematerialer på vejen, fortovet eller på en cykelsti.

Det kræver typisk byggetilladelse hvis stilladser, containere, skurvogne og lignende skal stå et sted i mere end seks uger.

Afhængig af anvendelsen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at søge byggetilladelse, selvom det drejer sig om mindre en seks uger. Det kan fx være til en enkeltstående begivenhed som Musik i Lejet eller lignende arrangementer.

Vejarealer på offentlige og private fællesveje kan anvendes til anbringelse af faste genstande herunder containere, skure, skurvogne eller lign., men det kræver vejmyndighedens tilladelse. jf. § 80, lov om offentlige veje og § 66, lov om private fællesveje.

Ansøg om råden over vejareal på virk.dk