Aktuelle udbud

Gribskov Kommune annoncerer alle udbud her på hjemmesiden, på udbud.dk og har desuden et samarbejde med Mercell Danmark.

Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med annonceringen af udbuddet på udbud.dk eller her på hjemmesiden.

Høring af udbudsmateriale om kommende fællesudbud af STU

Gribskov Kommune inviterer hermed til skriftlig høring om op til 10 Kommuners kommende udbud af STU. Formålet med denne høring er, at udbudsmateriale og rammeaftale tilpasses markedet så godt som muligt.

Kommunerne ønsker at få input til det udsendte materiale og har vedlagt et skema til Jeres kommentarer. I kan tilgå materialet og afgive høringssvar ved at trykke her 

Sidste frist for input til materialet er mandag d. 8. januar 2018.

Vi håber ovenstående har vakt Jeres interesse, og ser frem til at modtage Jeres input.

12 kommuner er gået sammen om at udbyde urologiprodukter

12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde urologiprodukter.

Udbuddet omfatter levering af urologiprodukter bevilliget efter Servicelovens § 112 og i mindre omfang køb af urologiprodukter til kommunernes egne sygeplejersker, sygeplejedepoter, plejecentre og lignende til behandling efter Sundhedsloven.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris.

Der vil efter endt udbudsproces blive indgået rammeaftale med én leverandør.

Procedure
Ordregiver har valgt at gennemføre udbuddet digitalt igennem Mercell Danmark A/S.
Udbudsmaterialet kan rekvireres gennem Mercell via dette link:
https://permalink.mercell.com/83909395.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Meld din interesse ".

Hvis ikke du er licenshaver hos Mercell, skal du udfylde en registrering af dit firma. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Når du har foretaget registreringen kan du se udbudsmaterialet, og alle relevante informationer om krav til deltagelse, tilbudsfrist osv.

Tilbudsfrist
15. maj 2018, kl. 12.00.