Aktuelle udbud

Gribskov Kommune annoncerer alle udbud her på hjemmesiden, på udbud.dk og har desuden et samarbejde med Mercell Danmark.

Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med annonceringen af udbuddet på udbud.dk eller her på hjemmesiden.

Udbud af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beskyttelse af Nordkysten

Udbud af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beskyttelse af Nordkysten

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beskyttelse af Nordkysten.

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner gennemfører et offentligt udbud af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beskyttelse af Nordsjællands kyst — Nordkysten.

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner samarbejder om kystbeskyttelsesprojektet »Nordkystens Fremtid«, som strækker sig over hele kysten fra Hundested i vest til Helsingør i øst. Nordkysten er en udpræget erosionskyst. Det betyder, at skrænterne langs med kysten over tid eroderes og kystlinjen rykker længere ind i landet. Det seneste års kraftige storme og voldsomme erosion på kysten har vist, at der er behov for nye langsigtede og fælles løsninger.

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med forundersøgelser, udarbejdelse af myndighedsprojekt, udarbejdelse af VVM-redegørelse samt udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale til brug for anlægsudbud.

Udbuddet gennemføres digitalt via Mercell. For at deltage i udbuddet kopieres følgende link til internet browser:

http://permalink.mercell.com/68035526.aspx

Frist for modtagelse af tilbud i Mercell er den 29.06.2017, kl. 12:00

Udbud af kompressionshjælpemidler til Gribskov Kommune

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder Ballerup Kommune kompressionshjælpemidler.

Kontrakten forventes at starte den 01.10.2017 og udløber 30.09.2020 med mulighed for en option på 1 år.

Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 20 mio. kroner ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tilbudsfrist er den 23.06.2017 kl. 12.00.

Ordregiver har valgt at offentliggøre udbuddet via Mercell Danmark A/S.

Link til udbudsmateriale findes her:  http://permalink.mercell.com/69114344.aspx