Aktuelle udbud

Gribskov Kommune annoncerer alle udbud her på hjemmesiden, på udbud.dk og har desuden et samarbejde med Mercell Danmark.

Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med annonceringen af udbuddet på udbud.dk eller her på hjemmesiden.

Høring af udbudsmateriale om kommende fællesudbud af STU

Gribskov Kommune inviterer hermed til skriftlig høring om op til 10 Kommuners kommende udbud af STU. Formålet med denne høring er, at udbudsmateriale og rammeaftale tilpasses markedet så godt som muligt.

Kommunerne ønsker at få input til det udsendte materiale og har vedlagt et skema til Jeres kommentarer. I kan tilgå materialet og afgive høringssvar ved at trykke her 

Sidste frist for input til materialet er mandag d. 8. januar 2018.

Vi håber ovenstående har vakt Jeres interesse, og ser frem til at modtage Jeres input.

Høring af udbudsmateriale om urologiprodukter

Det foreløbige udbudsmateriale er sendt i høring hos interesseorganisationer og markedet i forbindelse med opstart af udbud
af levering af urologiprodukter, 2018.

Høringsmaterialet er offentliggjort via Mercell, og kan rekvireres på dette link: https://permalink.mercell.com/77559105.aspx

Baggrund for høringen
Egedal og Frederikssund Kommune har udarbejdet det foreløbige udbudsmateriale til "EU-udbud af
levering af urologiprodukter" i samarbejde med følgende kommuner i Nordsjælland og Bornholms
Regionskommune:

• Allerød Kommune
• Ballerup Kommune
• Bornholm Regionskommune
• Egedal Kommune
• Fredensborg Kommune
• Frederikssund Kommune
• Furesø Kommune
• Gribskov Kommune
• Halsnæs Kommune
• Helsingør Kommune
• Hillerød Kommune
• Hørsholm Kommune

Til orientering, har der i løbet af oktober og november 2017 været afholdt dialogmøder med markedet –
invitationen til deltagelse i dialogmøderne blev offentliggjort via Mercell 21. september 2017 og har
UdbudsID 0273-00687 hos Udbud.dk

Fristen for at komme med kommentarer til materialet er den 15. januar 2018.

Kommentarer til materialet bedes sendt til udbud@egekom.dk. I emnefeltet bedes der anføres –
”Høringssvar ifbm. udbud af urologiprodukter”.