Aktuelle udbud

Gribskov Kommune annoncerer alle udbud her på hjemmesiden, på udbud.dk og har desuden et samarbejde med Mercell Danmark.

Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med annonceringen af udbuddet på udbud.dk eller her på hjemmesiden.

Udbud af kompressionshjælpemidler til Gribskov Kommune

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder Ballerup Kommune kompressionshjælpemidler.

Kontrakten forventes at starte den 01.10.2017 og udløber 30.09.2020 med mulighed for en option på 1 år.

Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 20 mio. kroner ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tilbudsfrist er den 23.06.2017 kl. 12.00.

Ordregiver har valgt at offentliggøre udbuddet via Mercell Danmark A/S.

Link til udbudsmateriale findes her:  http://permalink.mercell.com/69114344.aspx

Annoncering af høring af udbudsmateriale til udbuddet af drift og vedligeholdelse af signalanlæg

Annoncering af høring af udbudsmateriale til udbuddet af drift og vedligeholdelse af signalanlæg

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) og Gladsaxe, Rudersdal og Rødovre Kommune, påtænker Ballerup Kommune at gennemføre et udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg i følgende kommuner: Ballerup Kommune, Fredensborg Kommune, Furesø Kommune, Gladsaxe Kommune, Gribskov Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune.

I den forbindelse sender Ballerup Kommune udkast til udbudsmateriale i høring.

Formålet med høringen er at modtage relevante inputs til kvalificering af materialet fra relevante parter forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Materialet, der sendes i høring, er:

• Udkast til udbudsbetingelser

• Udkast til SAB

• Udkast til TAG og TBL

• Udkast til driftsaftale med tilhørende bilag

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S:

https://permalink.mercell.com/72837576.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

Udbuddet forventes gennemført fra cirka medio november 2017. Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen.

Ved afgivelse af høringssvar bedes høringsparter benytte dokumentet ”Skabelon til høringssvar, hvor præcist angivelse af hvilket dokument og hvilken side i dokumentet, bemærkningen relaterer sig til.

Fristen for høringssvar er den 29.09.2017, kl. 10:00.