Høring af udbudsmateriale om urologiprodukter

Det foreløbige udbudsmateriale er sendt i høring hos interesseorganisationer og markedet i forbindelse med opstart af udbud
af levering af urologiprodukter, 2018.

Høringsmaterialet er offentliggjort via Mercell, og kan rekvireres på dette link: https://permalink.mercell.com/77559105.aspx

Baggrund for høringen
Egedal og Frederikssund Kommune har udarbejdet det foreløbige udbudsmateriale til "EU-udbud af
levering af urologiprodukter" i samarbejde med følgende kommuner i Nordsjælland og Bornholms
Regionskommune:

• Allerød Kommune
• Ballerup Kommune
• Bornholm Regionskommune
• Egedal Kommune
• Fredensborg Kommune
• Frederikssund Kommune
• Furesø Kommune
• Gribskov Kommune
• Halsnæs Kommune
• Helsingør Kommune
• Hillerød Kommune
• Hørsholm Kommune

Til orientering, har der i løbet af oktober og november 2017 været afholdt dialogmøder med markedet –
invitationen til deltagelse i dialogmøderne blev offentliggjort via Mercell 21. september 2017 og har
UdbudsID 0273-00687 hos Udbud.dk

Fristen for at komme med kommentarer til materialet er den 15. januar 2018.

Kommentarer til materialet bedes sendt til udbud@egekom.dk. I emnefeltet bedes der anføres –
”Høringssvar ifbm. udbud af urologiprodukter”.