Udbudsplan

Udbudsplanen er en oversigt over igangværende og kommende udbud.

Udbudsplanen giver dig et overblik over udbudsområdet, tidstermin for igangsættelse af udbudsprocessen samt hvornår nye kontrakter træder i kraft.

Tidsterminerne er vejledende

De anslåede tidsterminer er kun vejledende. De egentlige startdatoer for udbuddet kan ligge både før og efter de anslåede datoer. Vær desuden opmærksom på, at der på nogle aftaler er mulighed for at udnytte optionen - derfor kan den forventede startdato blive udsat. 

Anmodning om udbudsmateriale kan altid først ske, når udbuddet er annonceret i EU-Tidende og her på hjemmesiden. 

Udbud 2016

Herunder ses de udbud som Gribskov Kommune forudsætter udført i 2016/2017.

Udbud Center for Forventet
kontraktind-gåelse 
Hobby- og beskæftigelsesartikler  Børn og unge 2016
Vejsalt  Teknik og Miljø 2016
Asfalt
(fælles kommunalt projekt)
Teknik og Miljø 2017
Kystbeskyttelse, bølgebrydere  Teknik og Miljø 2016
Sygeplejeartikler Social og Sundhed 2017
Inkontinens Social og Sundhed 2017
Kompressionshjælpemidler Social og Sundhed 2016
Forbrugsartikler  Byer, ejendomme og erhverv 2016
Rengøringsydelser og vinduespolering  Byer, ejendomme og erhverv 2016
Kontormøbler Byer, ejendomme og erhverv 2016
Kontorartikler Byer, ejendomme og erhverv 2017
Brændstof og fyringsolie Byer, ejendomme og erhverv 2016
Elevatorservice Byer, ejendomme og erhverv 2016
Benzin og diesel Byer, ejendomme og erhverv 2016
Arbejdsmarked,
IT-fagsystem
Borgerservice og beskæftigelse 2016
Tolkeydelser Borgerservice og beskæftigelse 2016
Revisionsydelser Koncernstyring og IT 2016
Løbende bankforretninger Koncernstyring og IT 2016