Høringer


Udsholt - ansøgning om pumpelag og regulering af dræn

01. december 2017

Høring af ansøgning om etablering af pumpelag samt ændring af drænforløb i Grundejerforeningen Solvænget. Høringsfristen er d. 3. januar 2018

Høring af forslag til Lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge Bymidte

03. november 2017

Høringsfristen er onsdag den 3. januar 2018. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Et bilag vedrørende visionerne for bymidtens udvikling er også vedlagt. Byrådet besluttede samtidig, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.