Høringer


Høring af anlæggelse af nyt rørlagt vandløb i Udsholt Strand

06. juli 2018

Høring af anlæggelse af nyt rørlagt vandløb mellem Skielbæk og Langengen. Kragerenden Grundejerforening. Høringsfrist 3. august 2018

Høring af forslag til lokalplan 331.02 og tillæg 18 til kommuneplan 2013-25

26. juni 2018

Udvikling, By og Land besluttede den 21. juni at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i høring fra den 26. juni til og med den 7. august 2018. Se venligst forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 18. juni en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Høring af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

26. juni 2018

Gribskov Byråd besluttede den 18. juni at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i høring fra den 26. juni til og med den 4. september 2018.

Høring af forslag til lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 i Græsted

26. juni 2018

Udvikling, By og Land besluttede den 21. juni at sende lokalplanforslag i høring fra den 26. juni til og med den 7. august 2018. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 18. juni en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Høring af forslag til lokalplan 315.21 og tillæg 17 til kommuneplan 2013-25

22. juni 2018

Udvikling, By og Land besluttede den 21. juni at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i høring fra den 26. juni til og med den 7. august 2018. Bemærkninger og indsigelser til forslag og kommuneplantillæg kan sendes til plan@gribskov.dk indtil d. 7 august 2018. Se venligst forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 18. juni en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Høring af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen - kloakering af udstykning Vejby Nordvest

21. juni 2018

Høringsfrist 16. august 2018

Høring - Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

07. juni 2018

Høringsfrist 1. august 2018

Ammendrup å - Høring af omlægning af rørlagt strækning

07. juni 2018

Skovgårdsvej 25, Helsinge - I forbindelse med nyt byggeri omlægges den rørlagte å ca. 30 meter. Høringsfrist 5. juli 2018.

Projektforslag vedr. restaurering af Esrum Å

15. maj 2018

Høringsfrist er tirsdag d. 10. juli 2018

Værdighedspolitik i høring

19. april 2016

Høringsfrist er 27. maj 2016.