Høringer


Spildevandsplan 2018 - 2021

11. oktober 2017

Udkast til Gribskov Kommunes spildevandsplan er nu i høring 8 uger frem til 8. december 2017. Eventuelle høringssvar skal sendes til TMS@gribskov.dk. Udkast til planen som kort kan ses på www.plansystem.dk og på kommunens netgis.

Høring af forslag til lokalplan 315.19 og Kommuneplantillæg for Vesterbrogade 54-56 i Gilleleje

25. september 2017

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025. Der er også et link til baggrundsmateriale med skyggediagrammer for bebyggelsen. Høringsfristen er den 19. november 2017. Se venligst lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for nærmere orientering. Byrådet traf samtidig en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af de to planforslag. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Høring af tillæg nr. 13 til spildevandsplanen. Høringsfrist 10. november 2017

14. september 2017

Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen handler om den fremtidige kloakering af det ubebyggede industriområde ved Tofte.

Høring af tillæg nr. 9 til spildevandsplanen. Høringsfrist 10. november 2017

14. september 2017

Tillæg nr. 9 handler om frivillig kloakering af 21 ejendomme i Rågeleje Udsholt området.

Høring af forslag til plan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge og kommuneplantillæg nr. 12

13. september 2017

Høringsfristen er fredag den 10. november 2017. Se venligst lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for nærmere orientering. Byrådet besluttede samtidig at der ikke skal laves miljøvurdering af de to planforslag. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Høring af forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng

13. september 2017

Høringsfristen er fredag den 10. november 2017. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Byrådet besluttede samtidig at der ikke skal laves miljøvurdering af de to planforslag. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.