Høringer


Projektforslag vedr. restaurering af Esrum Å

15. maj 2018

Høringsfrist er tirsdag d. 10. juli 2018

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen - kloakering af Nordsjællands Efterskole

19. april 2018

Høring af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen - kloakering af Nordsjællands Efterskole. Høringsfrist 7. juni 2018.

Projektforslag vedr. restaurering af Sideløb til Saltruprenden

22. marts 2018

Høringsfrist er fredag d. 18. maj 2018

Høring af forslag til lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

25. januar 2018

Høringsperioden forløber 25.01.18 - 26.02.18. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Byrådet traf samtidig en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Værdighedspolitik i høring

19. april 2016

Høringsfrist er 27. maj 2016.