Høring af tillæg nr. 13 til spildevandsplanen. Høringsfrist 10. november 2017

Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen handler om den fremtidige kloakering af det ubebyggede industriområde ved Tofte.

Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen