Høring af tillæg nr. 9 til spildevandsplanen. Høringsfrist 10. november 2017

Tillæg nr. 9 handler om frivillig kloakering af 21 ejendomme i Rågeleje Udsholt området.

Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen