Tillæg til spildevandsplanen i høring

Høringsfrist 21. august 2017

Tillæg nr. 12 til spildevandsplanen handler om nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg og overførsel af spildevandet til Gilleleje Renseanlæg. Miljøvurdering fremgår af afsnit 8 og vedlagte to rapporter fra COWI og notat fra Sweco. 

Udkast til tillæg nr. 12 nedlæggelse af Dronningmølle renseanlæg

Miljørapport

Miljøvurdering NATURA2000 Kattegat

Miljøvurdering Pandehave Å