Høring af forslag til Lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge Bymidte

Høringsfristen er onsdag den 3. januar 2018. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Et bilag vedrørende visionerne for bymidtens udvikling er også vedlagt. Byrådet besluttede samtidig, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til Lokalplan 512.19 for dagligvarebutik og blandede byfunktioner i Helsinge Bymidte

Visioner for Helsinge Bymidte

Afgørelse af miljøscreening for lokalplanforslag

Politisk behandling af planforslag