Høring af forslag til plan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge og kommuneplantillæg nr. 12

Høringsfristen er fredag den 10. november 2017. Se venligst lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for nærmere orientering. Byrådet besluttede samtidig at der ikke skal laves miljøvurdering af de to planforslag. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge

Kommuneplantillæg nr. 12 for kommuneplan 2013-25

Afgørelse af miljøscreening for lokalplan og kommuneplantillæg