Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 315.20 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje og kommuneplantillæg nr. 14

Høringsfristen er den 30. august 2017. Se venligst lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for nærmere orientering.

Forslag til lokalplan 315.20 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje

Forslag til tillæg nr. 14 til kommuneplan 2013-25

Afgørelse af miljøscreening