Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge og kommuneplantillæg nr. 13

Høringsfristen er den 1. september 2017. Se venligst lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for nærmere orientering.

Forslag til lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge

Forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013-25

Afgørelse af miljøscreening