Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Høringsfristen er den 31. juli 2017. Se venligst lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for nærmere orientering.

Forslag til Lokalplan 555.08 for et boligområde i Vejby Nordvest

 Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Afgørelse af miljøscreening