Høring af forslag til lokalplan 315.19 og Kommuneplantillæg for Vesterbrogade 54-56 i Gilleleje

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025. Der er også et link til baggrundsmateriale med skyggediagrammer for bebyggelsen. Høringsfristen er den 19. november 2017. Se venligst lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for nærmere orientering. Byrådet traf samtidig en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af de to planforslag. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje

Baggrundsmateriale med skyggediagrammer for bebyggelsen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025

Afgørelse af miljøscreening