Høring - genåbning af budget 2018-2021

Høringsfrist er 18. juni

Se prioriteringskataloger i høring

Budgettet er sendt i høring hos de høringsberettigede parter og høringssvarerne skal gives gennem fx forældrebestyrelser, råd og tilsvarende.