Høring: Affaldsplan 2019-2030

Miljø, Klima og Kyst har 1. behandlet Affaldsplan 2019-30 på deres møde den 10. september 2018.

Se referat fra punktet her

Affaldsplanens tre dokumenter kan ses i bilagene under punktet i linket. Enhver har nu ret til at se planen og indgive høringssvar inden fristen, jf. Affaldsbekendtgørelsen (BEK 1309 af 18/12/2012) § 16.

Høringssvar kan sendes til cjona@gribskov.dk

Fristen for at indsende svar er 5. november 2018