Ammendrup å - Høring af omlægning af rørlagt strækning

Skovgårdsvej 25, Helsinge - I forbindelse med nyt byggeri omlægges den rørlagte å ca. 30 meter. Høringsfrist 5. juli 2018.

Se høringsbrevet inkl. bilag