Høring af anlæggelse af nyt rørlagt vandløb i Udsholt Strand

Høring af anlæggelse af nyt rørlagt vandløb mellem Skielbæk og Langengen. Kragerenden Grundejerforening. Høringsfrist 3. august 2018

Høring af anlæggelse af nyt rørlagt vandløb

Bilag 1-6