Høring af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Høringsfrist den 12 marts 2018. Høringssvar sendes til tms@gribskov.dk

Forslag til Vedtægt for Landvindingslaget Karsemosen

Høringsbrev

Kortbilag til høring af nye vedtægter

Revideret samlet partsfortegnelse for Landvindingslaget Karsemosen