Høring - Regulativ for Slettemose vandløbet

Høringsfristen er 14. marts 2018

Gribskov Kommune sender hermed regulativ for Slettemose vandløbet i offentlig høring. Høringssvar sendes til tms@gribskov.dk.

Høringsforslag - Regulativ for Slettemose vandløbet

Bilag 1 - redegørelse

Bilag 2-3 - Længde- og tværsnitprofiler

Yderligere oplysninger samt regulativ med redegørelse, kan også ses på kommunens hjemmeside under høringsportalen eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på Helsinge Rådhus.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til Stine Kjær Petersen og Christian Lundberg på tlf 72496009 eller tms@gribskov.dk.