Saltrup - Regulativ for sideløb til Saltruprenden i høring

Høringsfrist 7. marts 2018

Gribskov Kommune sender hermed regulativ for sideløb til Saltruprenden i offentlig høring.
Høringssvar sendes til tms@gribskov.dk til og med den 7. marts 2018.

Høringsforslag - Regulativ for sideløb til Saltruprenden

Bilag 1 - Længdeprofil

Bilag 2 - Tværsnit

Bilag 3 - Redegørelse

Spørgsmål til regulativet kan rettes til Stine Kjær Petersen og Christian Lundberg på
tlf 72496009 eller tms@gribskov.dk.

Såfremt der er interesse, afholder vi et informationsmøde, hvor det er muligt at få opklaret
spørgsmål vedrørende høringsforslaget,
Torsdag den 8. februar kl. 15-17 på Rådhuset i Helsinge, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Mødet afholdes som et fælles informationsmøde for alle interesserede bredejere og interessenter til
Saltruprenden og sideløb til Saltruprenden. Nyt regulativ for Saltruprenden er også sendt i 8 ugers høring. Regulativer er ens opbygget og der er udarbejdet en fælles redegørelse til regulativerne.

Hvis du er interesseret i at deltage, tilmelder du dig med dine spørgsmål vedrørende
høringsforslaget til skpet@gribskov.dk. Mødet afholdes ved min. 5 deltagere. På mødet
forholder vi os til de indkomne spørgsmål og dykker ikke ned i enkeltsager. Eventuelle
høringssvar modtages kun skriftligt.