Vejby - Høring om etablering af pumpelag, regulering – lovliggørelse

Grundejerforeningen Solvænget ansøger om etablering af pumpelag og samtidig ændre forløbet af eksisterende dræn. Høringsfrist 9. marts 2018

Ansøgning

Følgebrev

Oversigt over dræn og pumpe

Pumpelagets område

Pumpespecifikationer 

Referat juni 2017

Vedtægter for pumpelag

Vedtægter grundejerforening