Høring af forslag til lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 i Græsted

Udvikling, By og Land besluttede den 21. juni at sende lokalplanforslag i høring fra den 26. juni til og med den 7. august 2018. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 18. juni en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 316.08 for boliger på Centervejen 5 i Græsted

Afgørelse af miljøscreening