Høring af forslag til lokalplan 331.02 og tillæg 18 til kommuneplan 2013-25

Udvikling, By og Land besluttede den 21. juni at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i høring fra den 26. juni til og med den 7. august 2018. Se venligst forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 18. juni en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan nr. 331.02 for sommerhuse og helårshuse på Hulerødvej 14-20

Kommuneplantillæg nr. 18  til Kommuneplan 2013-2025

Afgørelse af miljøscreening