Høring af Rammelokalplan 512.20 for Troldebakkerne ved Helsinge og Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Gribskov Byråd besluttede den 18. juni at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i høring fra den 26. juni til og med den 4. september 2018.

Bemærkninger og indsigelser til forslag og kommuneplantillæg kan sendes til plan@gribskov.dk indtil d. 4. september 2018.

Forslag til Rammelokalplan for Troldebakkerne ved Helsinge

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Miljø, Klima og Kyst traf den 18. juni en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene.

Se afgørelsen her