Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen - kloakering af Nordsjællands Efterskole

Høring af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen - kloakering af Nordsjællands Efterskole. Høringsfrist 7. juni 2018.

Udkast til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen - kloakering af Nordsjællands Efterskole