Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 555.10 for et boligområde i Vejby Nordvest og tilhørende kommuneplantillæg nr. 16

Lokalplanforslag 555.10 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 er offentligt fremlagt i perioden fra d. 06.04.2018 - 04.05.2018.

Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering.

Udvalget traf samtidig en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget.
Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til Lokalplan 555.10 for et boligområde i Vejby Nordvest

Kommuneplantillæg nr. 16

Miljøscreening af plangrundlaget