Høring af udkast til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen

Tillæg nr. til spildevandsplanen omhandler kloakering af midlertidige studenterboliger ved Gribskov Gymnasium. Høringsfrist 4. november 2019

Udkast til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen