Høring af vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Gribskov og Halsnæs kommuner offentliggør en fornyet høring vedr. fremme af forslaget til ny vedtægt for Landvindingslaget Karsemosen med henvisning til vandløbslovens kapitel 6 og i Reguleringsbekendtgørelsens kapitel 5. Høringsfrist d. 6. jan. 2020.

Høringsbrev om nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter

Partsfortegnelse

Overtaksationskommissionens afgørelse

Kort