Høring af forslag til lokalplan 315.22 for vaskehal i Gilleleje og kommuneplantillæg nr. 20

Udvikling, By og Land har den 17.09.2019 godkendt forslag til lokalplan 315.22 for vaskehal i Gilleleje og kommuneplantillæg nr. 20 til offentlig fremlæggelse. Udvalget har også givet tilladelse til, at tre boliger i lokalplanområdet kan nedlægges. Samtidig har udvalget besluttet, at planforslaget ikke kræver miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 315.22 for vaskehal i Gilleleje

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Miljøscreening

UBL's behandling af lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Beslutning om nedlæggelse af tre boliger