Høring af forslag til lokalplan nr. 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus og kommuneplantillæg nr. 24

Byrådet i Gribskov Kommune har den 01.10.2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus og kommuneplantillæg nr. 24 til offentlig fremlæggelse. Samtidig har rådet besluttet, at planforslaget ikke kræver miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan nr. 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24

Byrådets behandling af lokalplanforslag

Byrådets behandling af forslag til kommuneplantillæg

Afgørelse om miljøscreening