Idéindkaldelse til kommuneplantillæg for placering af antennemast i Dronningmølle

Gribskov Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med kommende placering af en antennemast i Dronningmølle. Planområdet som idéindkaldelsen omhandler er på nuværende tidspunkt ikke rammeplanlagt. Da der skal laves ny kommuneplanramme for området for at lovliggøre opførelsen af en antennemast indkaldes idéer og forslag i perioden 10. oktober til 28. oktober 2019. Du kan læse mere i dokumentet nedenfor.

Idéindkaldelse til kommuneplanramme for antennemast i Dronningmølle