Idéindkaldelse til kommuneplantillæg nr. 28 for boligområde Holtvej 2

Gribskov Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med at der udarbejdes ny kommuneplanramme for Holtvej 2. Vi indkalder idéer i perioden 27. september til 20. oktober 2019. Du kan læse mere i dokumentet nedenfor.

Idéindkaldelse til kommuneplantillæg nr. 28 for boligområde Holtvej 2