8,8 millioner kroner fordelt til ældrepleje

Social- og Sundhedsudvalget har fordelt pengene fra værdighedspuljen på 11 initiativer i 2017, der på hver side måde bidrager til at sikre en mere værdig ældrepleje i Gribskov Kommune.

Også i 2017 får Gribskov Kommune 8,8 millioner kroner, som kommunen kan bruge på at sikre en mere værdig ældrepleje.

Baggrunden for midlerne er, at der i finansloven for 2016 og 2017 blev afsat penge til, at kommunerne kunne højne værdigheden i ældreplejen. For at få midlerne skulle byrådet udarbejde en værdighedspolitik og udmønte midlerne på initiativer, som understøtter værdighedspolitikken.

Byrådet vedtog i juni kommunens værdighedspolitik efter en inddragelses- og høringsproces over foråret. Gribskov Kommunes værdighedspolitik kan ses på kommunens hjemmeside.

Nyt initiativ: kompetenceløft af personale
Social- og Sundhedsudvalget har fordelt de 8,8 millioner kroner i 2017 på i alt 11 initiativer, hvor de fleste er en fortsættelse af de initiativer, der blev igangsat med værdighedsmidlerne i 2016.

Et af de nye initiativer er et kompetenceløft af personalet i plejen af kronisk syge borgere, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall.

"Vi afsætter midler til kompetenceløft hos plejepersonalet på plejecentrene og i hjemmeplejen til bedre at kunne håndtere medicin inden for kronikerområderne som demens, KOL, diabetes og gigt. Vi vil gerne sikre, at borgerne får mere behandling i eget hjem frem for at skulle på sygehuset," siger formanden.

En række initiativer fortsætter
Kommunen har valgt at fortsætte med at give driftsmidler til kommunens nye demensdagcenter, Holbohave, penge til initiativer som understøtter den enkelte borgers livskvalitet, såsom indflytningssamtaler før indflytning på plejecenter og fortsat fokus på den gode spisesituation på plejecentre og i hjemmeplejen og ikke mindst driften af demens- og aflastningspladser på Trongården.

Birgit Roswall forklarer, at Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret midlerne til de initiativer, der har størst gavn for kommunens ældre borgere. Hun konstaterer, at de besluttede initiativer ligger udover kommunens almindelige budget:

"Det vil sige, at de igangværende besparelser ikke først vedtages for derefter at blive finansieret af værdighedsmidlerne. På trods af besparelseskrav i forhold til det almindelige budget igangsætter vi altså nye initiativer for næsten 9 mio kr. i kommunen i 2017 via værdighedsmidlerne," slutter formanden.

Yderligere oplysninger:
Birgit Roswall, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 2175 8058
Mikkel Damgaards, chef i center for Social og Sundhed, tlf. 7249 7467