Borgmester sætter unge, ældre og erhverv forrest i budgettet

Trods regeringens krav til effektivisering kan ældre borgere se frem til et økonomisk løft med borgmester Kim Valentins (V) forslag til næste års budget. De unge skal hjælpes til bedre faglige resultater i skolerne. Og så skal en unge-pakke gøre det mere attraktivt for unge at bo i Gribskov.

Det er særligt de unge, de ældre og erhvervslivet, som kan se frem til at få ekstra penge på næste års budget for Gribskov Kommune.

Sådan ser forslaget fra borgmester Kim Valentin (V) ud. Han præsenterer nu sit oplæg til Gribskov Kommunes budget for 2017-2020. Generelt er der udsigt til et budget uden de store armbevægelser pga. regeringens effektiviseringskrav.

Borgmesterens udspil rummer forbedringer for navnlig de ældre borgere i Gribskov, fx tilskud til pensionistforeningerne og indsatsen for demente. For børn og unge er der fokus på overgange fra børnehave til skole og videre til ungdomsuddannelse samtidig med, at skole-elevernes resultater skal forbedres og der skal hjælp til, at unge kan holde sig væk fra stoffer.

”Jeg mener, at tiden er til, at vi gør lidt ekstra for vores ældre borgere og foreslår derfor en ekstra indsats på området. For de unge drejer det sig primært om, at vi skal have forbedret resultatet af børnenes skolegang, dvs. højere karakterer ved de afsluttende eksamener. Og der skal hjælp til at fjerne stoffer fra unges hverdag – for det fører utryghed og kriminalitet med sig i andre dele af samfundet” siger borgmester Kim Valentin.

Vækst gennem erhvervsliv
For at skabe flere arbejdspladser, mere omsætning i butikkerne og flere opgaver til virksomhederne indeholder borgmesterens udspil desuden en ekstra økonomisk saltvandsindsprøjtning til erhvervslivet i de kommende år. Pengene skal bruges på erhvervs- og turismeområdet, og så skal Gribskov Erhvervscenter styrkes for at sætte blus under iværksætteri og virksomhedernes og butikkernes udvikling.

”Vi har en positiv vækst i Gribskov, vi får flere tilflyttere og udvikler nye områder både til beboelse og erhverv. Den gode udvikling, som kommer alle borgere til gavn, skal vi styrke,” siger Kim Valentin.

Borgmesterens udspil indeholder også penge til frivillige kræfter. I forslaget indgår bla. en 'Ren Kommune'-indsats. I foråret har flygtninge arbejdet med at renholde byer og strande, og med udgangspunkt i det forsøg skal indsatsen for en renere kommune styrkes.
Borgmesterens forslag modsvares af besparelser på ejendomsdriften. Og ved at omfordele midler fra personaletid til fritidsordningerne til andre initiativer.

Borgmesterens udspil skal nu diskuteres med de øvrige partier på et budgetseminar 25/26. august. Det endelige budget forventes at være på plads på byrådsmødet 10. oktober

Borgmester Kim Valentins udspil.

Yderligere oplysninger: Kim Valentin (V), borgmester, Gribskov Kommune, 72498200.