Budget på børne- og ungeområdet i høring

Børneudvalget sendte mandag aften forslag til næste års budget for børne- og ungeområdet i høring. Børneudvalget har i deres forhandlinger bl.a. været enige om, at besparelserne i mindst mulig grad skulle få betydning for de yngste børn.

Børneudvalget, har som en del af den aftale, der er indgået i budgetforliget, skulle pege på besparelser for 10,7 mio. kr. Besparelserne skyldes en stram økonomiaftale mellem regeringen og KL, hvor alle kommuner bidrager til effektiviserings- og moderniseringsbidrag samt budgetpartiernes ønske om at prioritere midler til nye initiativer.

'I Børneudvalget er vi nu klar til at sende vores forslag til næste års budget på børne- og ungeområdet i høring' udtaler børneudvalgsformand Sisse Krøll Willemoes (Nyt Gribskov). 'Vi har i vores drøftelser været meget optaget af at pege på besparelser, der påvirker kerneydelsen mindst muligt, at finde reduktioner, der har betydning for færrest mulige borgere samt at pege på reduktioner, hvor Gribskov Kommune tilpasser sit kvalitets- og serviceniveau, så det er på linje med sammenlignelige kommuner'. 'Endelig så har vi lagt vægt på, at besparelserne går mindst muligt ud over de yngste børn' afslutter børneudvalgsformanden.

Når det endelige budget for børne- og ungeområdet bliver vedtaget i slutningen af november, så kommer budget 2017 til at byde på såvel nye tiltag som på besparelser. I det budgetforlig, der blev indgået i starten af oktober er der bl.a. afsat ressourcer til mere lokal ledelse på dagtilbudsområdet, øget budget til lønning af medarbejdere i skoler (Pris- og lønregulering), FO og dagtilbud, styrkelse af forebyggelse for unge samt styrkelse af det faglige niveau og overgange mellem skole og ungdomsuddannelse.

Forslaget er nu sendt i høring, og Børneudvalget ser frem til at få bemærkninger fra høringsparterne – herunder meget gerne alternative indspark til det budget, der forhandles endeligt på plads d. 21 november.

Yderligere oplysninger: Sisse Krøll Willemoes (NytGribskov), børneudvalgsformand, Gribskov Kommune, 3052 3726.

 Læs bilag.